Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำเสียว (แหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ) ที่สำคัญอื่นๆและลำน้ำสาขาพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)   รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ2563 คลิ๊กดูข้อมูล (1), (2)(3), (4)

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำเสียว (แหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ)  รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2563  ​คลิ๊กดูข้อมูล  

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญอื่นๆและลำน้ำสาขาพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)   รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2563 คลิ๊กดูข้อมูล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เดือนสิงหาคม 2562
  ​คลิ๊กดูข้อมูล  

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เดือนพฤษภาคม 2562
  ​คลิ๊กดูข้อมูล

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เดือนพฤศจิกายน 2561
  ​คลิ๊กดูข้อมูล

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กดูข้อมูล 

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 คลิ๊กดูข้อมูล 


-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 คลิ๊กดูข้อมูล 

 

-สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กดูข้อมูล 

-พิกัดจุดเก็บตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ.2561 คลิ๊กดูข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 -ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   คลิ๊กดูข้อมูล